مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
.: آزمون کارشناسی ارشد - اقتصادبهداشت :.
 
قیمت بسته به تومان
نام درس ودانلود نمونه جزوات
اقتصادخردوکلان
 
سازمان ومدیریت بهداشت ودرمان
 
  مدیریت مالی  
850000
مبانی اقتصاد بهداشت
 
آمار
 
ریاضی
 
 
زبان عمومی
 
   
 
 
Test cable channels Graduate Department of Health