مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
رشته کارشناسی ارشدقارچ شناسی qw
 
شهریه به تومان تعداد ساعت نام استاد نام درس
450000
25
دکتر اسماعیلی
قارچ شناسی
450000
25
دکتر اسماعیلی
انگل شناسی
900000

80 + 20 ساعت نکته و تست

دكتر عقیل
ایمنی شناسی
900000

100 + 20 ساعت نکته و تست

دکتر جعفر نژاد زیست شناسی سلولی و مولکولی
900000 100 + 20 ساعت نکته و تست دکتر اسماعیلی میکروب شناسی
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
3240000 390
درصورت ثبت نام درکل دروس10درصد تخفیف ویژه+مشاوره تحصیلی رایگان

Test cable channels Graduate Department of Health