مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
رشته کارشناسی ارشدقارچ شناسی qw
 
شهریه به تومان تعداد ساعت نام استاد نام درس
350000
10
دکتر اسماعیلی
قارچ شناسی
350000
10
دکتر اسماعیلی
انگل شناسی
1000000

80 + 20 ساعت نکته و تست

دكتر عقیل
ایمنی شناسی
1100000

100 + 20 ساعت نکته و تست

دکتر جعفر نژاد زیست شناسی سلولی و مولکولی
1000000 100 + 20 ساعت نکته و تست دکتر اسماعیلی میکروب شناسی
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
3420000 360
درصورت ثبت نام درکل دروس10درصد تخفیف ویژه+مشاوره تحصیلی رایگان

Test cable channels Graduate Department of Health