مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
رشته کارشناسی ارشد گفتاردرمانی
 
شهریه به تومان تعداد ساعت نام استاد نام درس
140000 20 اقای سبحانی اختلال آواشناختي
140000 20 اقای سبحانی اختلالات رواني گفتار
70000 10 اقای سبحانی  اختلالات صوت
350000 50 اقای سبحانی اختلالات اكتسابي زبان واختلالات زبان دردوره رشد
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
اقساط پیش پرداخت با 10 درصد تخفیف کل شهریه تعداد ساعت
سه فقره چک به مبلغ 100000 تومان
330000
630000
700000
100
         
Test cable channels Graduate Department of Health