انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
رشته کارشناسی ارشد گفتاردرمانی
 

شهریه نهایی به تومان

تخفیف شهریه به تومان تعداد ساعت نام استاد نام درس
700000 20% 880000 20 اقای سبحانی اختلال آواشناختي
700000 20% 880000 20 اقای سبحانی اختلالات رواني گفتار
450000 20% 570000 10 اقای سبحانی اختلالات بلع
450000 20% 570000 10 اقای سبحانی  اختلالات صوت
1100000 20% 1380000 50 اقای سبحانی اختلالات اكتسابي زبان واختلالات زبان دردوره رشد
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
3060000
110
درصورت ثبت نام درکل دروس10درصد تخفیف ویژه+مشاوره تحصیلی رایگان
برنامه كلاسهاي حضوري

 

Test cable channels Graduate Department of Health