منابع آزمون کارشناسی ارشد گفتار درمانی
 
قیمت بسته به تومان
نام درس ودانلود نمونه جزوات
اختلالات آواشناسی
 
اختلالات روانی گفتار
 
900000
اختلالات بلع
 
  اختلالات صوت  
  اختلالات اکتسابی زبان و اختلالات زبان در دوره رشد  
 
زبان عمومی
 
   
موجود نمی باشد
 
 
Test cable channels Graduate Department of Health