مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
منابع آزمون کارشناسی ارشد گفتار درمانی
 
قیمت بسته به تومان
نام درس ودانلود نمونه جزوات
اختلالات آواشناسی
 
اختلالات روانی گفتار
 
900000
اختلالات بلع
 
  اختلالات صوت  
  اختلالات اکتسابی زبان و اختلالات زبان در دوره رشد  
 
زبان عمومی
 
   
موجود نمی باشد
 
 
Test cable channels Graduate Department of Health