مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
منابع آزمون کارشناسی ارشد گفتار درمانی
 
   
مشخصات بسته آموزشی
 
 
قیمت بسته به تومان
نام درس ودانلود نمونه جزوات
اختلالات آواشناسی
 
اختلالات روانی گفتار
 
700000
اختلالات بلع
 
  اختلالات صوت  
  اختلالات اکتسابی زبان و اختلالات زبان در دوره رشد  
   
   
موجود نمی باشد
 
 
Test cable channels Graduate Department of Health