انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
رشته کارشناسی ارشد حشره شناسی
راهنمای شرکت درآزمونهای کشوری
 
حشره شناسی
 

زمان پاسخ گویی:160 دقیقه تعدادکل سولات:160 تعدادشرکت کننده درآزمون سال پیش:32 نام رشته:حشره شناسی
نام منابع استفاده شده درآزمون
تعدادسئوالات
نام طراحان سئوال
عناوین دروس
امین و هیئت مولفان
40
استاد نورآبادی
بیولوژی عمومی
شجاعی
60
استاد افشاری
حشره شناسی
مورتیمر
20
استاد احمدی
شیمی عمومی

سرفصل آزمون هاي كارشناسي ارشد حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین سال 97-96 

حشره شناسي:سيستماتيك و كليات حشره شناسي پزشكي – مورفولوژي بندپايان
شیمی: مقدمه‌ای بر نظریة اتمی-استوکیومتری-معادله‌های شیمیایی-شیمی گرمایی-ساختار الکترونی اتم‌ها-پیوند کووالانسی-شکل هندسی مولکول، اوربیتال مولکولی
زیست شناسی عمومی:  سلول و اندامک های سلول- بافت عضلانی- بافت قلب و دستگاه گردش خون- دستگاه تنفس
زبان انگلیسی

 

آزمون اول
96/8/26   

حشره شناسي:فيزيولوژي بندپايان – راسته دوبالان
شیمی: گازها-مایعات و جامدات-محلول‌ها-واکنش‌های شیمیایی در محلول آبی-سینتیک شیمیایی-تعادل شیمیایی
زیست شناسی عمومی: دستگاه ادراری- دستگاه گوارش- غدد و هورمون ها- دستگاه تولیدمثل
زبان انگلیسی

 

آزمون دوم
96/10/08

 

حشره شناسي:راسته ANOPLORA – راسته HEMIPTERA – راسته SIPHONAPTERA
شیمی: نظریه‌های اسید- باز-تعادل یونی، بخش I-تعادل یونی، بخش II-مبانی ترمودینامیک شیمیایی-الکتروشیمی
زیست شناسی عمومی: دستگاه عصبی-ماکرومولکولها و تقسیم سلولی- ویتامین ها
زبان انگلیسی

 

آزمون سوم
96/11/13

حشره شناسي:اهميت پزشكي ناقلين و بندپايان – رده ARACHNIDA – بندپايان سمي و مزاحم
شیمی: نافلزات، بخش I: هیدروژن و هالوژن‌ها-نافلزات، بخش II: عناصر گروه VIA-نافلزات، بخش III: عناصر گروه VA-نافلزات، بخش IV: کربن، سیلیسیم، بور، و گازهای نجیب-فلزات و متالورژی-ترکیبات کمپلکسی-شیمی هسته‌ای-شیمی آلی
زیست شناسی عمومی:  رده بندي موجودات زنده- وراثت- همانندسازی DNA
زبان انگلیسی

 

آزمون چهارم
96/12/18  


 

شماره آزمون

تاريخ برگزاري

مباحث آزمون   

1

96/08/26

25% اول مباحث درسي

 

 

 

 

2

96/10/08

25% دوم مباحث درسي

 

 

 

 

3

96/11/13

25% سوم مباحث درسي

 

 

 

 

4

96/12/18

25% چهارم مباحث درسي

 

 

 

 

5
97/01/17

آزمون جامع اول

 

 

 

 

6
97/02/14
آزمون جامع دوم

 

 

 

 

7
97/03/11
آزمون جامع سوم

 

 

 

 

8
97/04/01
آزمون جامع چهارم

 

 

 

 

 

 

   
Test cable channels Graduate Department of Health