مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
.: بسته های آموزشی کاردانی به کارشناسی هوشبری :.
 
   
 
مشخصات بسته آموزشی
 
 
شهریه به تومان
نام درس
850000
فارماكولوژي
اصول بيهوشي
بیهوشی و بیماریهای همراه
مبانی آموزش پزشکی
فیزیولوژی
  زبان عمومی
 
 
 
 
Test cable channels Graduate Department of Health