.:"منابع آزمون کارشناسی ارشد - ایمنی شناسی :.
 
قیمت بسته به تومان
نام درس ودانلود نمونه جزوات
1050000
ایمنی شناسی
 
بیوشیمی
 
زیست شناسی سلولی و مولکولی
 
میکروب شناسی
 
 
زبان عمومی
 
   

شهریه جزوات مربوط به بسته آموزشی این رشته به صورت مجزا از سایر رشته های مجموعه اعلام گردیده است، درصورت تمایل به تهیه بسته جامع که کل گرایشهای این مجموعه را پوشش دهد 20% به مبلغ فوق اضافه می گردد.

 

 
Test cable channels Graduate Department of Health