مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
رشته کارشناسی ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی
راهنمای شرکت درآزمونهای کشوری
  بهداشت و ایمنی مواد غذایی  

زمان پاسخ گویی:160 دقیقه تعدادکل سولات:160 تعدادشرکت کننده درآزمون سال پیش:127 نام رشته: بهداشت وایمنی موادغذایی
نام منابع استفاده شده درآزمون
تعدادسئوالات
نام طراحان سئوال
عناوین دروس
مادرن،فریزر،آدامز
30
استاد عباسی کیا
میکروب شناسی موادغذای
دکترفاطمی ،عوامل فسادایمان دل و صادق زاده
30
استاد زرگزان
اصول نگهداری موادغذایی
دکترفاطمی
30
استاد عباس زاده
شيمي مواد غذايي
سم دکترچراغعلی ،اصول دکتررکنی و صنایع غذایی مختلف
30
استاد عباسی کیا
كليات بهداشت و ايمني مواد غذايي

 

سرفصل آزمون هاي كارشناسي ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی سال 98-97

ميكروب شناسي مواد غذايي: تاریخچه, اهمیت و طبقه بندی میکروارگانیسم ها و مهمترین قارچ ها و باکتری های مواد غذایی، عوامل موثر بر رشد میکروبی و انتشار میکروب ها در مواد غذایی
اصول نگهداري مواد غذايي: اصول تکنولوژی نگهداری مواد غذایی فصل های 4-1
شيمي مواد غذايي: آب، پراکندگی اجزا در سیستم های غذایی، پروتئین ها
كليات بهداشت و ايمني مواد غذايي: سم شناسی فصل های 5-1
زبان انگلیسی: آزمون جامع زبان انگلیسی

 

آزمون اول
97/9/30   

ميكروب شناسي مواد غذايي: روش های تعیین رشد میکروبی، فساد میکروبی در انواع مواد غذایی
شيمي مواد غذايي: لیپید ها، کربوهیدرات ها، آنزیم ها
اصول نگهداري مواد غذايي: اصول تکنولوژی نگهداری مواد غذایی فصل های 5، 6، 7
كليات بهداشت و ايمني مواد غذايي: سم شناسی فصل های 12-6
زبان انگلیسی: آزمون جامع زبان انگلیسی                                  

 

آزمون دوم
97/10/28

 

ميكروب شناسي مواد غذايي: روش های نگهداری مواد غذایی
شيمي مواد غذايي: رنگ مواد غذایی، ویتامین ها و مواد معدنی، طعم مواد غذایی، افزودنی های مواد غذایی
اصول نگهداري مواد غذايي: اصول تکنولوژی نگهداری مواد غذایی فصل های 13-8
كليات بهداشت و ايمني مواد غذايي: اصول بهداشت مواد غذایی کلیه فصول
زبان انگلیسی: آزمون جامع زبان انگلیسی

 

آزمون سوم
97/11/26

ميكروب شناسي مواد غذايي: میکروب های بیماری زا در مواد غذایی
شيمي مواد غذايي: ترکیبات نامطلوب مواد غذایی، آزمون های شیمیایی مواد غذایی
اصول نگهداري مواد غذايي: عوامل فساد و شرایط نگهداری مواد غذایی در سردخانه(تمامی فصول)
كليات بهداشت و ايمني مواد غذايي: اصول و روش های تولید سوسیس و کالباس
زبان انگلیسی: آزمون جامع زبان انگلیسی

 

آزمون چهارم
97/12/24  

 

شماره آزمون

تاريخ برگزاري

مباحث آزمون   

1

97/09/30

25% اول مباحث درسي

 

 

 

 

2

97/10/28

25% دوم مباحث درسي

 

 

 

 

3

97/11/26

25% سوم مباحث درسي

 

 

 

 

4

97/12/24

25% چهارم مباحث درسي

 

 

 

 

5
98/01/23

آزمون جامع اول

 

 

 

 

6
98/02/13
آزمون جامع دوم

 

 

 

 

7
98/03/03
آزمون جامع سوم

 

 

 

 

8
98/03/24
آزمون جامع چهارم

 

 

 

 

 

 

   
Test cable channels Graduate Department of Health