مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
.:منابع آزمون کارشناسی ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی :.
 
قیمت بسته به تومان
نام درس
850000
میکروب شناسی مواد غذایی
 
اصول نگهداری موادغذایی
 
شيمي مواد غذايي
 
كليات بهداشت و ايمني مواد غذايي
 
 
زبان عمومی
 
   
 
   
مشخصات بسته آموزشی
 
Test cable channels Graduate Department of Health