مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
منابع آزمون کارشناسی ارشد کارآفرینی درنظام سلامت
 
   
مشخصات بسته آموزشی
 
 
قیمت بسته به تومان
نام درس
 
فناوری اطلاعات سلامت
 
700000
مبانی کارآفرینی ،خلاقیت
 
اقتصاد بهداشت
 

آشنایی بانظام سلامت واصول خدمات بهداشتی

 
 
   
 
Test cable channels Graduate Department of Health