مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
رشته کارشناسی ارشد کاردرمانی
 
شهریه به تومان تعداد ساعت نام استاد نام درس
600000
60
خانم دکتر دهقان
کاردرمانی اختلالات ذهني جسمي
200000
20
دکتربرهاني
روانشناسي وروانپزشكي
200000
20
خانم دکتر آبسالان
توانبخشي حرفه اي
200000
20
دکترامیری
رشد رواني حركتي كودكان
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 
اقساط پیش پرداخت با 10 درصد تخفیف کل شهریه تعداد ساعت
سه فقره چک به مبلغ 200000 تومان
480000
1080000
1200000
120
         
Test cable channels Graduate Department of Health