مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
رشته کارشناسی ارشد کاردرمانی
 

شهریه به تومان

تعداد ساعت نام استاد نام درس
1100000
60
خانم دکتر دهقان
کاردرمانی اختلالات ذهني جسمي
650000
20
دکتربرهاني
روانشناسي وروانپزشكي
650000
20
خانم دکتر آبسالان
توانبخشي حرفه اي
800000 45 خانم دکتر مرادی آناتومی
800000 25 دکتر هاشمی بیومکانیک
650000
20
دکترامیری
رشد رواني حركتي كودكان
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
4185000
190
درصورت ثبت نام درکل دروس10درصد تخفیف ویژه+مشاوره تحصیلی رایگان
برنامه كلاسهاي حضوري

Test cable channels Graduate Department of Health