مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
منابع آزمون کارشناسی ارشد کاردرمانی
 
قیمت بسته به تومان
نام درس ودانلود نمونه جزوات
کاردرمانی اختلالات ذهنی جسمی
 
روانشناسی و روانپزشکی
 
900000
توانبخشی حرفه ای
 
  آناتومی  
  بیومکانیک  
رشد روانی حرکتی کودکان
 
 
زبان عمومی
 
   
موجود نمی باشد
 
 
Test cable channels Graduate Department of Health