رشته کارشناسی ارشد خون شناسی
 

شهریه به تومان

تعداد ساعت نام استاد نام درس
4900000

100

دکتر یزدان دوست
خون شناسي وبانک خون
5500000

80

دکترعقيل
ایمنی شناسی
4400000

100 + 20 ساعت نکته و تست

دکتر جعفر نژاد
بیوشیمی
4400000

100 + 20 ساعت نکته و تست

دکتر جعفر نژاد
زیست شناسی سلولی و مولکولی
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
17280000
420
درصورت ثبت نام درکل دروس10درصد تخفیف ویژه+مشاوره تحصیلی رایگان

 

شهریه به تومان
تعداد ساعت
نام استاد
نام درس
4500000
50
استاد رضازاده

زبان انگلیسی (همراه با کتاب)

 

 

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health