رشته کارشناسی ارشد خون شناسی
 

شهریه به تومان

تعداد ساعت نام استاد نام درس
1500000
180 + 20 ساعت نکته و تست
دکتر شیران
خون شناسي وبانک خون
1000000

80 + 20 ساعت نکته و تست

گروه اساتید
ایمنی شناسی
1300000

100 + 20 ساعت نکته و تست

دکتر جعفر نژاد
بیوشیمی
1100000

100 + 20 ساعت نکته و تست

دکتر جعفر نژاد
زیست شناسی سلولی و مولکولی
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
4410000
540
درصورت ثبت نام درکل دروس10درصد تخفیف ویژه+مشاوره تحصیلی رایگان

Test cable channels Graduate Department of Health