مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
رشته کارشناسی ارشد خون شناسی
 

شهریه به تومان

تعداد ساعت نام استاد نام درس
1300000
180 + 20 ساعت نکته و تست
دکتر شیران
خون شناسي وبانک خون
900000

80 + 20 ساعت نکته و تست

دكتر عقیل
ایمنی شناسی
900000

100 + 20 ساعت نکته و تست

دکتر جعفر نژاد
بیوشیمی
900000

100 + 20 ساعت نکته و تست

دکتر جعفر نژاد
زیست شناسی سلولی و مولکولی
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
3600000
540
درصورت ثبت نام درکل دروس10درصد تخفیف ویژه+مشاوره تحصیلی رایگان

Test cable channels Graduate Department of Health