رشته کارشناسی ارشد خون شناسی
 

شهریه به تومان

تعداد ساعت نام استاد نام درس
3200000

100

دکتر یزدان دوست
خون شناسي وبانک خون
3900000

80

دکتر یزدان دوست
ایمنی شناسی
3250000

100 + 20 ساعت نکته و تست

دکتر جعفر نژاد
بیوشیمی
3250000

100 + 20 ساعت نکته و تست

دکتر جعفر نژاد
زیست شناسی سلولی و مولکولی
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
12290000
420
درصورت ثبت نام درکل دروس10درصد تخفیف ویژه+مشاوره تحصیلی رایگان

 

شهریه به تومان
تعداد ساعت
نام استاد
نام درس
3000000
60
استاد رضازاده

زبان انگلیسی (همراه با کتاب)

 

 

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health