مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
رشته کارشناسی ارشد پرستاری کودکان
 

شهریه به تومان

تعداد ساعت نام استاد نام درس
900000
75
آقایان شیری- کامرانی
داخلی جراحی
700000
30
دکتر بگ جانی
کودکان
700000
30
خانم خدامرادی
بهداشت مادران و نوزادان
700000
30
دکتر زارعیان
بهداشت جامعه
700000
25
دکتر محتشمی
بهداشت روان
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
2880000
190
درصورت ثبت نام درکل دروس10درصد تخفیف ویژه+مشاوره تحصیلی رایگان

Test cable channels Graduate Department of Health