انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
رشته کارشناسی ارشد مددکاری اجتماعی
 

شهریه نهایی به تومان

تخفیف شهریه به تومان تعداد ساعت نام استاد نام درس
1100000
20%
1380000
50
آقاي فتوحي
اصول توانبخشي
900000
20%
1130000
40
آقای بخشی
مددكاري اجتماعي
800000
20%
1000000
30
دکتر صفاری
جامعه شناسي
650000
20%
820000
30
دکتر خدامرادی
روانشناسي عمومي
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
3105000
150
درصورت ثبت نام درکل دروس10درصد تخفیف ویژه+مشاوره تحصیلی رایگان
Test cable channels Graduate Department of Health