رشته کارشناسی ارشد مددکاری اجتماعی
 

شهریه به تومان

تعداد ساعت نام استاد نام درس
1100000
50
آقاي فتوحي
اصول توانبخشي
900000
40
آقای بخشی
مددكاري اجتماعي
1100000
30
دکتر صفاری
جامعه شناسي
800000
30
استاد امینی
روانشناسي عمومي
500000 20 دکتر زابلی روش تحقیق
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
3960000
170
درصورت ثبت نام درکل دروس10درصد تخفیف ویژه+مشاوره تحصیلی رایگان

Test cable channels Graduate Department of Health