مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
رشته کارشناسی ارشد مددکاری اجتماعی
راهنمای شرکت درآزمونهای کشوری
 
مددکاری اجتماعی
 
تعدادشرکت کننده درآزمون سال پیش:55

سرفصل آزمون هاي كارشناسي ارشد مددکاری اجتماعی سال 98-97 

*** با توجه به اضافه شدن درس روش تحقیق به دروس امتحانی رشته مددکاری اجتماعی و اختصاص ضریب یک به این درس، سوالات درس روش تحقیق در آزمونهای جامع مطرح خواهد شد.

 

روانشناسی عمومی: فصول 1 )ماهیت روانشناسی)-2(مبانی زیست­شناختی روانشناسی)-3(رشد روانی)-4(فرایندهای حسی)-5(ادراک) زمینه روانشناسی هیلگارد
جامعه شناسی:
مبانی جامعه شناسی
مبانی توانبخشی: کلیات- تعریف و اصطلاحات- علل معلولیت ها و طبقه بندی آنها- نیازهای معلولین و خدمات توانبخشی- کار گروهی در توانبخشی- آشنایی با مراکز توانبخشی
مددکاری اجتماعی: مددکاری اجتماعی و حرفه های وابسته – تحلیل مقایسه ای

زبان انگلیسی: آزمون جامع زبان انگلیسی

 

آزمون اول
97/9/30   

 

روانشناسی عمومی : فصول 6(هشیاری)-7(یادگیری و شرطی­سازی)-8(حافظه)-9(زبان و اندیشه) زمینه روانشناسی هیلگارد
جامعه شناسی : جامعه شناسی سازمانها وتوان سازمانی
 مبانی توانبخشی: معلولین جسمی
مددکاری اجتماعی: مدل جامع نگر- ارزش ها و ایدئولوژی مددکاری اجتماعی

زبان انگلیسی: آزمون جامع زبان انگلیسی

 

آزمون دوم
97/10/28

 

 

روانشناسی عمومی: فصول 10(انگیزه­های بنیادی)-11(هیجان)-12(تفاوتهای فردی)-13(شخصیت)-14(فشار روانی، سلامت و مقابله با فشار) زمینه روانشناسی هیلگارد
جامعه شناسی :
نظریه های جامعه شناسی
مبانی توانبخشی:
معلولین ذهنی و روانی – معلولین اجتماعی
مددکاری اجتماعی:ویژگی های حرفه انجمن های حرفه ای- ایدئولوژی ، نظریه و روش

زبان انگلیسی: آزمون جامع زبان انگلیسی

 

آزمون سوم
97/11/26

 

روانشناسی عمومی: فصول 15(روانشناسی نابهنجاری)-16(روشهای درمان)-17(شناخت اجتماعی و احساسات اجتماعی)-18(تعامل اجتماعی و نفوذ اجتماعی)- و پیوست(روشهای آماری و اندازه­گیری) زمینه روانشناسی هیلگارد
مبانی توانبخشی: مناسب سازی محیط شهری و مسکونی- اشتغال معلولین و موانع موجود- مسائل روانی و اجتماعی – توانبخشی مبتنی بر جامعه- سازمانهای توانبخشی
مددکاری اجتماعی: رفاه و بهزیستی خانواده و کودک- مراقبت های بهداشتی- بهداشت روانی

زبان انگلیسی: آزمون جامع زبان انگلیسی

 

آزمون چهارم
97/12/24  

شماره آزمون

تاريخ برگزاري

مباحث آزمون   

1

97/09/30

25% اول مباحث درسي

 

 

 

 

2

97/10/28

25% دوم مباحث درسي

 

 

 

 

3

97/11/26

25% سوم مباحث درسي

 

 

 

 

4

97/12/24

25% چهارم مباحث درسي

 

 

 

 

5
98/01/23

آزمون جامع اول

 

 

 

 

6
98/02/13
آزمون جامع دوم

 

 

 

 

7
98/03/03
آزمون جامع سوم

 

 

 

 

8
98/03/24
آزمون جامع چهارم

 

 

 

 

 

 

   
Test cable channels Graduate Department of Health