رشته کارشناسی ارشد کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی karshenasi arshad mikrob ghaza
 
   
مشخصات بسته آموزشی
 
   
قیمت بسته به تومان
نام درس
850000
شيمي آلي
 
فیزیولوژی
 
روشهاي دستگاهي
 
بيوشيمي
 
سم شناسي
 
میکروب شناسی غذایی
 
  تغذیه عمومی  
  زبان عمومی  
   
 
 
 
Test cable channels Graduate Department of Health