مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
رشته کارشناسی ارشد کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی karshenasi arshad mikrob ghaza
 
   
مشخصات بسته آموزشی
 
   
قیمت بسته به تومان
نام درس
700000
 
 
روشهاي دستگاهي
 
 
سم شناسي
 
 
  تغذیه عمومی  
  زبان عمومی  
   
 
 
 
Test cable channels Graduate Department of Health