مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارشناسی ارشد میکروب شناسی مواد غذایی
 
شهریه به تومان تعداد ساعت نام استاد نام درس
750000

50

دكتر اسماعیلی
ویروس شناسی
950000 70 دکتر اسماعیلی میکروب شناسی
250000
20
خانم انصاری
تغذیه عمومی
900000

100 + 20 ساعت نکته و تست

دکتر جعفر نژاد
بیوشیمی
450000
25
دكتر اسماعیلی
انگل شناسی
450000
25
دكتر اسماعیلی
قارچ شناسی
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
3375000
310
درصورت ثبت نام درکل دروس10درصد تخفیف ویژه+پشتیبانی تحصیلی رایگان

Test cable channels Graduate Department of Health