مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارشناسی ارشد میکروب شناسی مواد غذایی
 
شهریه به تومان تعداد ساعت نام استاد نام درس
850000

50

دكتر اسماعیلی
ویروس شناسی
1000000 70 دکتر اسماعیلی میکروب شناسی
300000
20
خانم انصاری
تغذیه عمومی
1300000

100 + 20 ساعت نکته و تست

دکتر جعفر نژاد
بیوشیمی
350000
10
دكتر اسماعیلی
انگل شناسی
350000
10
دكتر اسماعیلی
قارچ شناسی
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
3735000
280
درصورت ثبت نام درکل دروس10درصد تخفیف ویژه+پشتیبانی تحصیلی رایگان

Test cable channels Graduate Department of Health