مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
رشته مدیریت خدمات بهداشتی
راهنمای شرکت درآزمونهای کشوری
 
مدیریت خدمات بهداشتی
 

 

زمان پاسخ گویی:160 دقیقه تعدادکل سولات:160 تعدادشرکت کننده درآزمون سال پیش:418 نام رشته: مدیریت خدمات بهداشتی
نام منابع استفاده شده درآزمون
تعدادسئوالات
نام طراحان سئوال
عناوین دروس
رضاییان و سعادت و پاریزی
36
استاد صادقی فرد
اصول ومبانی سازمان مديريت
صدقیانی و آصف زاده وآ یت اللهی وعرب
36
استاد خدایاری

سازمان ومديريت بهداشت ودرمان وبهداشت عمومی

- ریموند پی نوو - جهانخانی و پارسائیان
12
استاد مشهدی
مدیریت مالی
-پوررضا- آصف زاده
12
استاد آهنگر
اقتصاد بهداشت
- عبادی اذر - جلد2 درسنامه پارک
24
استاد عباسی کیا
کلیات بهداشت

 

سرفصل آزمون هاي كارشناسي ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی سال 98-97 

سازمان و مدیریت بهداشت و درمان: تاریخچه اداره امور خدمات بهداشتی درمانی، زیرساخت سیستم بهداشت و درمان، شبکه های بهداشتی، سازمان(بهداشتی درمانی)، رهبری-رفتار انسانی و انگیزش، ارتباطات، مدیریت تغییر و تحول، برنامه ریزی عملیاتی- پایش و ارزشیابی برنامه های بهداشتی، برنامه ریزی استراتژیک، تصمیم گیری، کنترل و نظارت، جنبه های مدیریتی شبکه بهداشت و درمان کشور، مدیریت کیفیت فراگیر
اصول ومبانی مدیریت: مدیریت و مدیران، چهره متحول مدیریت، مبانی برنامه ریزی، روش ها و ابزارهای برنامه ریزی، مبانی تصمیم گیری، مبانی طراحی ساختار ، مدیریت تغییر و نوآوری، مبانی رفتار فردی و گروهی، شناخت تیم های کاری، انگیزش و پاداش، رهبری و سرپرستی، مبانی کنترل، روش ها و ابزار کنترل

کلیات بهداشت: انسان و پزشکی، مفهوم سلامت و بیماری، ارتباط برای آموزش بهداشت، علوم اجتماعی و پزشکی، برنامه ریزی و مدیریت بهداشت، مراقبت بهداشتی جامعه، بهداشت بین المللی

زبان انگلیسی: آزمون جامع زبان انگلیسی

 

 

آزمون اول
97/9/30   

سازمان و مدیریت بهداشت و درمان: تکنولوژی و طراحی فرایندهای کار، ارتباطات و مهارتهای میان فردی، مفاهیم بیمه اجتماعی سلامت، ممیزی و حاکمیت بالینی، ، فراهم سازی مقدمات، چرخه اصلاحات سلامت، نظریات اخلاقی در نظام سلامت، تحلیل سیاسی و راهبردهای سیاسی، اهداف ارزشیابی نظام سلامت، ارزیابی عملکرد نظام سلامت، از تشخیص علل عملکرد ضعیف تا اصلاحات نظام سلامت، تامین مالی، نظام های پرداخت،
اصول و مبانی مدیریت: مدیریت خدمات (نقش خدمات در اقتصاد، ماهیت وکیفیت و استراتژی و توسعه خدمات جدید و طرح فرایند، تسهیلات حمایت کننده و محل تسهیلات و مواجهه خدماتی، کارسنجی، خدمات اینترنتی، پیش بینی تقاضای خدمات، مدیریت خطوط  انتظار، شبیه سازی کامپیوتری، مدل های صف ایستادن و مدیریت تقاضا و ظرفیت وکالاهای تسهیل کننده وزنجیره عرضه خدمات، مسیریابی خودروها
اقتصاد بهداشت: مبانی اقتصاد سلامت، عرضه و تقاضا، تولید، تحلیل هزینه، بهره دهی و اثربخشی، کاربردی اقتصاد سنجی و برنامه ریزی خطی، رفتار مصرف کنندگان سلامت، نارسایی در بازار سلامت و مداخلات دولت، تقاضا و عرضه بیمه، تقاضای القایی، کارایی در مراقبت سلامت
کلیات بهداشت: اصول اپیدمیولوژی، اپیدمیولوژی بیماریهای عفونی و مبارزه با بیماریها، ناقلین بیماری و روشهای مبارزه با آنها
زبان انگلیسی : آزمون جامع زبان انگلیسی

 

 

آزمون دوم
97/10/28

 

سازمان و مدیریت بهداشت و درمان: برنامه ریزی بهداشت و درمان، برنامه ریزی عملیاتی، برنامه ریزی مالی در سیستمهای بهداشتی، روش های مقداری در برنامه ریزی بهداشتی درمانی ، WHO2010
اصول و مبانی مدیریت: مدیریت پروژه های خدماتی، کاربردهای برنامه ریزی خطی در خدمات، بهره وری ، تجزیه و تحلیل پوشش داده ها، رشد و گسترش، رفتار سازمانی، معنی و مفهوم کار، ادراک، فراگرد معرفت پذیری، انگیزش و رفتار، هدفگذاری، تحلیل مراوده ای، نگرشهای شغلی و رفتار، ویژگیهای اساسی گروهها، پویایی گروهی و میان گروهی، فراگرد ارتباطات، مدیریت بهره وری فرد و سازمان
مدیریت مالی(اختیاری): کلیات و ماهیت مدیریت مالی، تجزیه و تحلیل مدیریت های مالی، برنامه ریزی سود و اهرم ها، سیاست سرمایه در گردش
کلیات بهداشت:مراقبتهای دوران بارداری، مراقبت از کودکان

زبان انگلیسی: آزمون جامع زبان انگلیسی

 

آزمون سوم
97/11/26

سازمان و مدیریت بهداشت و درمان: مدیریت بیمارستان(مدیر ارشد اجرایی، راههای ورود به بیمارستان، بخش اورژانس، واحد پذیرش، خدمات پرستاری، خدمات تشخیصی-درمانی اصلی و سایر خدمات، خدمات پشتیبانی بیمار، خدمات پشتیبانی تاسیسات و تجهیزات، خدمات پشتیبانی اداری، درآمدزایی، بودجه بندی بیمارستان، فعالیتهای تجاری، مدارک پزشکی) ، ارتقای کیفیت، مدیریت خطر و سهل انگاری و طبابت غلط، ایمنی بیمار، اخلاق پزشکی، اعتباربخشی و صدور مجوز، بازاریابی بیمارستان، برنامه ریزی، نظام مراقبت پزشکی آمریکا
اصول و مبانی مدیریت: ماهیت مدیریت منابع انسانی، تاریخچه پیدایش مدیریت منابع انسانی، تجزیه و تحلیل شغل، فرایند برنامه ریزی، فرایند کارمندیابی، فرایند انتخاب، فرایند اجتماعی کردن، فرایند آموزش کارکنان، ارزیابی عملکرد، سیستم پاداش، مدیریت حقوق و دستمزد، انضباط- اصلاح رفتار نامطلوب کارکنان، مفهوم بازاریابی، استراتژی بازاریابی، محیط استراتژی بازاریابی، رفتار خریدار، تحقیقات بازاریابی، تقسیم بندی بازار، وفاداری مشتری، استراتژی محصول، قیمت، توزیع، ترویج، تبلیغات، فروش شخصی و مدیریت فروش، کنترل و پایش
اقتصاد بهداشت: تأمین مالی خدمات بهداشتی، ارزیابی مالی و اقتصادی پروژه های سلامت، روشهای ارزشیابی اقتصادی، تمرکز زدایی نظام بهداشت، نظام پرداخت به ارائه کنندگان، عدالت، اصول ارزشیابی اقتصادی، ارزش گذاری و اندازه گیری پیامدهای سلامت، شاخص توسعه انسانی، اصلاحات نظام سلامت
کلیات بهداشت: کلیات بیماریهای مزمن، بهداشت مسکن و اماکن عمومی و محیط بیمارستان، بهداشت روستا
مدیریت مالی(اختیاری): ارزش زمانی پول، مدیریت ساختار سرمایه، تامین مالی بلندمدت، بازده و ریسک مجموعه سرمایه گذاری

زبان انگلیسی: آزمون جامع زبان انگلیسی

 

آزمون چهارم
97/12/24  


 

شماره آزمون

تاريخ برگزاري

مباحث آزمون   

1

97/09/30

25% اول مباحث درسي

 

 

 

 

2

97/10/28

25% دوم مباحث درسي

 

 

 

 

3

97/11/26

25% سوم مباحث درسي

 

 

 

 

4

97/12/24

25% چهارم مباحث درسي

 

 

 

 

5
98/01/23

آزمون جامع اول

 

 

 

 

6
98/02/13
آزمون جامع دوم

 

 

 

 

7
98/03/03
آزمون جامع سوم

 

 

 

 

8
98/03/24
آزمون جامع چهارم

 

 

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health