مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
MRI دوره های حضوری کارشناسی ارشد
 
شهریه به تومان تعداد ساعت نام استاد نام درس
700000
30
دکتر منتظر ابدی
اصول فیزیکی تصویربرداری(MRI)
700000
30
آقای حجازی
تکنیک های تصویربرداری
700000
100
دكتر نور ابادي
فیزیولوژی
400000
30
خانم دکتر مرادی
آناتومی رادیوگرافیک
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
2250000
190
درصورت ثبت نام درکل دروس10درصد تخفیف ویژه+مشاوره تحصیلی رایگان

Test cable channels Graduate Department of Health