مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
رشته کارشناسی ارشد نانوتکنولوژی
راهنمای شرکت درآزمونهای کشوری
 
نانوتکنولوژی
 

زمان پاسخ گویی:160 دقیقه تعدادکل سولات:160 تعدادشرکت کننده درآزمون سال پیش:98 نام رشته:نانوتکنولوژی
نام منابع استفاده شده درآزمون
تعدادسئوالات
نام طراحان سئوال
عناوین دروس
نانوفناوری پزشکی
نانوتکنولوژی
مورتیمر
24
استاد احمدی
شیمی
گایتون
18
استاد نورآبادی
فیزیولوژی
lehninger,devlin,stryer
24
استاد شیرعلی
بیوشیمی
چمنی
24
استاد رمضانی
بیوفیزیک
مجدوشریعت زاده - لودیش -
10
استاد بیدخوری
زیست شناسی سلولی
لودیش - مجد
8
استاد بیدخوری
زیست شناسی مولکولی

 

سرفصل آزمون هاي كارشناسي ارشد نانو فن آوری پزشکی(نانوتکنولوژی پزشکی) سال 98-97 


شیمی عمومی: ساختار اتم – خواص تناوبي عنصرها و تركيب هاي يوني و تركيب هاي كووالانسي و تركيب هاي آن-آلکانها- الکن ها

نانوتکنولوژی: فناوری نانو، رویکرد جهانی و جایگاه ایران، آشنایی با نانوذرات و نانوساختارهای معروف

زیست شناسی سلولی و مولکولی:روش هاي مطالعه سلولي- سلول و نقل و انتقالات سلولی-شبکه آندوپلاسمی-دستگاه گلژی -اندامک های سلولی-کلروپلاست و فتوسنتز- غشا و اسکلت سلولی- ریبوزوم ها-هسته و سازماندهی کروموزوم
بيوفيزيك:آب و اسيد – باز – غشاها
فيزيولوژي(اختیاری): فیزیولوژی سلول- گردش خون
بیوشیمی:آب و PH -اسیدهای آمینه و پپتیدها-ساختمان و عملکرد پروتئین ها-آنزیم ها-کربوهیدراتهای دارای اهمیت فیزیولوژیک-لیپیدهای دارای اهمیت فیزیولوژیک -غشاهای بیولوژیک-ویتامین ها
زبان انگلیسی: آزمون جامع زبان انگلیسی

 

آزمون اول
97/9/30   


نانوتکنولوژی: کاربردهای نانوفناوری در پزشکی

شیمی عمومی: واكنش هاي شيميايي و استوكيومتري – ترموديناميك شيميايي و محلول ها-آلکین ها-آلکادی آنها-ترکیبات آروماتیک
زیست شناسی سلولی و مولکولی: چرخه سلولی-همانندسازی DNA-جهش ، ترميم و نوترکیبی
بيوفيزيك: خواص فيزيكو شيميايي بيوماكرومولكول ها
فيزيولوژي(اختیاری):گوارش -دستگاه تنفس
بیوشیمی:انرژی زیستی و زنجیره تنفسی-گلیکولیز و اکسیداسیون-چرخه اسید سیتریک-گلوکونئوژنزو کنترل قند خون-متابولیسم گلیکوژن-مسیر پنتوزفسفات و سایر مسیرهای متابولیسم هگزوزها-اکسیداسیون اسیدهای چرب
زبان انگلیسی: آزمون جامع زبان انگلیسی

 

آزمون دوم
97/10/28

 


نانوتکنولوژی: کاربرد نانوفناوری در داروسازی و سامانه های دارورسانی، ژن رسانی در پزشکی توسط فناوری نانو

شیمی عمومی: سنتيك شيميايي – تعادل شيميايي- اترها و اپوکسیدها – آلکل ها – آلدئید ها و کتون ها – آمین ها
زیست شناسی سلولی و مولکولی: رونویسی-تغییرات پس از رونویسی- پروتئین سازی- تنظیم بیان ژن و مسیرهای سیگنالینگ سلولی
بيوفيزيك: بيوفيزيك پرتوي – بيوترموديناميك
فيزيولوژي(اختیاری):کلیه ها و مایعات بدن، -غدد درون ریز و تولید مثل
بیوشیمی: بیوسنتز اسیدهای چرب و ایکوزانوئیدها- متابولیسم آسیل گلیسرول ها واسفنگولیپیدها - سنتز، انتقال و دفع کلسترول- انتقال و ذخیره لیپیدها-هورمون ها-بیوسنتز اسیدهای آمینه-کاتابولیسم پروتئین ها و اسیدهای آمینه-تبدیل اسیدهای آمینه به محصولات خاص
زبان انگلیسی: آزمون جامع زبان انگلیسی

 

آزمون سوم
97/11/26


نانوتکنولوژی: سمیت و ایمنی زیستی نانوذرات، تجهیزات اندازه گیری و شناسایی در نانوتکنولوژی

شیمی عمومی: اسيدهاي باز – الكتروشيمي –اصول تجزيه مواد و شيمي هسته اي-فنل – کربوکسیلیک اسیدها – α و β غیر اشباع – هتروسیکل های آروماتیک
زیست شناسی سلولی و مولکولی:  تكنيك هاي مولكولي و مهندسي ژنتيك
بيوفيزيك: روش هاي بيوشيمي – بيوفيزيك
فيزيولوژي(اختیاری):دستگاه عصبی
بیوشیمی:متابولیسم نوکلئوتیدهای پورین و پیریمیدین-پورفیرین ها و رنگدانه های صفراوی-نوکلئوتیدها-ژنتیک مولکولی-همانند سازی و ترمیم DNA -سنتز و پردازش RNA -پروتئین سازی و رمز ژنتیک-تنظیم بیان ژن
زبان انگلیسی: آزمون جامع زبان انگلیسی

 

آزمون چهارم
97/12/24  

*** توجه: منظور از درس اختیاری این است که با توجه به کم اهمیت تر بودن این درس در آزمون این رشته، مطالعه و پاسخ به سؤالات این درس در چهار
مرحله اول آزمون های آزمایشی مؤسسه به صورت اختیاری می باشد و نمره مثبت یا منفی آن در کارنامه داوطلب در نظر گرفته نمی شود.
سؤالات درس فوق فقط در آزمون های جامع دارای امتیاز مثبت و منفی می باشد.

شماره آزمون

تاريخ برگزاري

مباحث آزمون   

1

97/09/30

25% اول مباحث درسي

 

 

 

 

2

97/10/28

25% دوم مباحث درسي

 

 

 

 

3

97/11/26

25% سوم مباحث درسي

 

 

 

 

4

97/12/24

25% چهارم مباحث درسي

 

 

 

 

5

98/01/23

آزمون جامع اول (كل مباحث درسي)

 

 

 

 

6

98/02/13

آزمون جامع دوم (كل مباحث درسي)

 

 

 

 

7

98/03/03

آزمون جامع سوم (كل مباحث درسي)

 

 

 

 

8

98/03/24

آزمون جامع چهارم (كل مباحث درسي)

 

 

 

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health