مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
رشته کارشناسی ارشد اتاق عمل
راهنمای شرکت درآزمونهای کشوری
 
اتاق عمل
 
تعدادشرکت کننده درآزمون سال پیش:118

سرفصل آزمون هاي كارشناسي ارشد اتاق عمل سال 98-97 

 

اسکراب / سیرکولر :  سلامت و نیازهای انسان، کنترل علائم حیاتی، تزریقات (اصول و فنون عملکرد فرد سیار) استانداردهای مراقبت از بیمار-مسائل قانونی و اخلاقی در اتاق عمل-تیم مرقبت از بیمار-کمک جراح اول-اجرای خدمات مراقبت از بیمار تحت عمل جراحی-توجهات جراحی در اطفال  و سالمندان- ابزار جراحی توراکس، قلب و عروق، اعصاب
بیماریهای داخلی جراحی: تنفس – قلب و عروق – اعصاب
تکنولوژی جراحی در جراحی های مختلف:  تکنولوژی جراحی توراکس، قلب و عروق، اعصاب
آناتومی(اختیاری): تنه
بیهوشی و احیاء قلبی ریوی: فارماکولوژی و بیهوشی (داروشناسی جراحی، ملاحظات داروشناسی جراحی-داروهای جراحی و منابع فارماکولوژیک-اشکال دارویی کاربردی در جراحی-عوارض بالقوه داروهای گیاهی)

زبان انگلیسی : آزمون جامع زبان انگلیسی

 

آزمون اول
97/9/30   

 

اسکراب / سیرکولر : امکانات و فضای فیزیکی-مراکز جراحی سرپایی – مراقبت از محیط حوزه جراحی-خطرات آسیب دیدن پرستار و بیمار-درمان ضد میکروبی-تکنیک آسپتیک و استریل جراحی- تشخیص ها، نمونه‎ها و توجهات انکولوژی- ابزار جراحی ENT ، چشم، فک و صورت، سوختگی
بیماریهای داخلی جراحی: گوش ، پوست و سوختگی، چشم
تکنولوژی جراحی در جراحی های مختلف: گوش ، تکنولوژی جراحی فک و صورت، چشم
آناتومی(اختیاری): سر و گردن
بیهوشی و احیاء قلبی ریوی: بیهوشی: تکنیک‏ها و داروها (هنر و علم بیهوشی، انتخاب نوع بیهوشی، وضعیت بیهوشی، دانش داروهای بیهوشی، انواع بیهوشی، بیهوشی عمومی، القاء بیهوشی عمومی، انتوباسیون، حفظ بیهوشی ژنرال)

زبان انگلیسی : آزمون جامع زبان انگلیسی

 

آزمون دوم
97/10/28

 

 

اسکراب / سیرکولر : لباس مناسب اتاق عمل-بهداشت دست ها در جراحی-آلودگی زدایی و ضد عفونی-استریلیزاسیون-الکتروسرجری-جراحی لیزری-میکروسرجری-اولتراسونوسنجری-مراقبت بیمار قبل از جراحی-برش‏های جراحی و ایمپلنت‏ها و برش زخم، التیام زخم‏ها- ابزار جراحی گوارش، غدد، جراحی پلاستیک و ترمیمی
بیماریهای داخلی جراحی: گوارش، کلیه  و مجاری ادراری
    تکنولوژی جراحی در جراحی های مختلف: تکنولوژی جراحی پلاستیک و ترمیمی، سوختگی، پستان، گوارش و غدد
آناتومی(اختیاری): نورون ها
بیهوشی و احیاء قلبی ریوی: بیهوشی: داروهای بیهوشی استنشاقی، داروهای بیهوشی داخل وریدی، داروهای فرعی به کار رفته در بیهوشی، داروهای بلوک کننده عصبی عضلانی، مانیتورینگ عمق بیهوشی عمومی، خروج از بیهوشی عمومی، مراقبت از بیمار تحت بیهوشی

زبان انگلیسی : آزمون جامع زبان انگلیسی

 

آزمون سوم
97/11/26

 

اسکراب / سیرکولر : آماده کردن اطفال و نوزادان برای عمل جراحی، هموستاز- وظایف متقابل و هماهنگ فرد اسکراب و سیرکولر-پوزیشن های بیمار-پرب و درپ بیمار-مدیریت و نظارت بر وضعیت فیزیولوژیکی بیمار- مراقبت پس از جراحی-عوارض جراحی- ابزار جراحی زنان و مامایی، ارتوپدی، اورولوژی
بیماریهای داخلی جراحی: ارتوپدی، بیماریهای پستان و تولید مثل
تکنولوژی جراحی در جراحی های مختلف: تکنولوژی جراحی زنان و مامایی، ارتوپدی، اورولوژی
آناتومی(اختیاری): اندام
بیهوشی و احیاء قلبی ریوی: بیهوشی: بی‎حسی موضعی و منطقه‏ای، بی‏حسی نخاعی (اسپاینال) و (اپیدورال)، عوارض  بی‏حسی نخاعی (اسپاینال) و (اپیدورال)
-احیای قلبی-ریوی

زبان انگلیسی : آزمون جامع زبان انگلیسی

 

آزمون چهارم
97/12/24  

توجه: منظور از درس اختیاری این است که با توجه به کم اهمیت تر بودن این درس در آزمون این رشته، مطالعه و پاسخ به سؤالات این درس در چهار
مرحله اول آزمون های آزمایشی مؤسسه به صورت اختیاری می باشد و نمره مثبت یا منفی آن در کارنامه داوطلب در نظر گرفته نمی شود
سؤالات درس فوق فقط در آزمون های جامع دارای امتیاز مثبت و منفی می باشد

 

شماره آزمون

تاريخ برگزاري

مباحث آزمون   

1

97/09/30

25% اول مباحث درسي

 

 

 

 

2

97/10/28

25% دوم مباحث درسي

 

 

 

 

3

97/11/26

25% سوم مباحث درسي

 

 

 

 

4

97/12/24

25% چهارم مباحث درسي

 

 

 

 

5
98/01/23

آزمون جامع اول

 

 

 

 

6
98/02/13
آزمون جامع دوم

 

 

 

 

7
98/03/03
آزمون جامع سوم

 

 

 

 

8
98/03/24
آزمون جامع چهارم

 

 

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health