انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
رشته کارشناسی ارشد اتاق عمل
راهنمای شرکت درآزمونهای کشوری
 
اتاق عمل
 
تعدادشرکت کننده درآزمون سال پیش:118

سرفصل آزمون هاي كارشناسي ارشد اتاق عمل سال 96-95 

 

اصول و عملکرد فرد اسکراب: طراحی تالار اتاق های عمل بیمارستان، آرایش اتاق عمل و چیدمان وسایل آن، آشنایی کلی با شرح وظایف فرد اسکراب- ابزار جراحی توراکس، قلب و عروق، اعصاب
اصول و عملکرد فرد سیرکولر: پرستار سیرکولر، سلامت و نیازهای انسان، کنترل علائم حیاتی، تزریقات
بیماریهای داخلی جراحی: تنفس – قلب و عروق – اعصاب – ICU  (شامل مباحث: روشهای مراقبتهای تنفسی، انواع هیپوکسمی و درمان آنها، تخلیه وضعیتی(تخلیه برونشهای سگمانته)، تنفس، سندرم زجر تنفسی بالغین( (ARDS ، چسب تیوب، نارسایی حاد تنفس، تفسیر گازهای خون شریانی)-CCU  ( انفارکتوس میوکارد، تفسیر الکتروکاردیوگرام، امواج الکتروکاردیوگرام، MI  )
تکنولوژی جراحی در جراحی های مختلف:  تکنولوژی جراحی توراکس، قلب و عروق، اعصاب
آناتومی: تنه
بیهوشی و احیاء قلبی ریوی: مبانی تئوری و عملی، تیم مراقبت از بیمار در حوزه جراحی، بیمار به عنوان یک فرد ویژه

زبان

 

آزمون اول
95/8/28   

 

اصول و عملکرد فرد اسکراب: برقراری ارتباط در حین عمل، طریقه دادن وسایل به جراح و کمک جراح - و ابزار جراحی ENT ، فک و صورت
اصول و عملکرد فرد سیرکولر: گرمادرمانی و سرما درمانی، لوله گذاری مجرای ادراری و گوارشی، زخم جراحی و شمارش
بیماریهای داخلی جراحی: ENT ، پوست و سوختگی، چشم

تکنولوژی جراحی در جراحی های مختلف: ENT ، تکنولوژی جراحی فک و صورت، چشم

آناتومی: سر و گردن
بیهوشی و احیاء قلبی ریوی: مقدمات فارماکولوژی-داروشناسی جراحی-ملاحظات داروشناسی جراحی-داروهای جراحی و منابع فارماکولوژیک-اشکال دارویی کاربردی در جراحی-عوارض بالقوه داروهای گیاهی

 زبان

 

آزمون دوم
95/9/19

 

 

اصول و عملکرد اسکراب: مراحل کلی انجام جراحی، روش های بستن زخم،استریلیزاسیون- ابزار جراحی گوارش ، غدد، چشم

اصول و عملکرد فرد سیرکولر: آماده کردن پوست ناحیه جراحی، آماده سازی میز جراحی توسط پرستار سیرکولر، مراقبت از نمونه ها در اتاق عمل
بیماریهای داخلی جراحی: گوارش، کلیه  و مجاری ادراری
تکنولوژی جراحی در جراحی های مختلف: تکنولوژی جراحی و گوارش و غدد
آناتومی: نورون ها
بیهوشی و احیاء قلبی ریوی: علم بیهوشی-انتخاب نوع بیهوشی-وضعیت بیهوشی-داروهای بیهوشی-روشهای جایگزین بیهوشی
زبان

 

آزمون سوم
95/10/17

 

اصول و عملکرد فرد اسکراب: نمونه گیری، ست های جراحی - ابزار جراحی زنان و مامایی، ارتوپدی، اورولوژی

اصول و عملکرد فرد سیرکولر: آماده کردن اطفال و نوزادان برای عمل جراحی، هموستاز و انتقال خون در اتاق عمل، مراقبت از جسد در اتاق عمل
بیماریهای داخلی جراحی: ارتوپدی، بیماریهای زنان
تکنولوژی جراحی در جراحی های مختلف: تکنولوژی جراحی زنان و مامایی، ارتوپدی، اورولوژی
آناتومی: اندام
بیهوشی و احیاء قلبی ریوی: انواع بیهوشی-احیای قلبی-ریوی

زبان

 

آزمون چهارم
95/11/15  

شماره آزمون

تاريخ برگزاري

مباحث آزمون   

1

95/08/28

25% اول مباحث درسي

 

 

 

 

2

95/09/19

25% دوم مباحث درسي

 

 

 

 

3

95/10/17

25% سوم مباحث درسي

 

 

 

 

4

95/11/15

25% چهارم مباحث درسي

 

 

 

 

5
96/01/18

آزمون جامع اول

 

 

 

 

6
96/02/08
آزمون جامع دوم

 

 

 

 

7
96/02/29
آزمون جامع سوم

 

 

 

 

8
96/03/19
آزمون جامع چهارم