انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
رشته کارشناسی ارشداتاق عمل

کلاسهای حضوری ارشد اتاق عمل

 

 
اتاق عمل
 
   
شرایط دوره حضوری
 
 

شهریه نهایی به تومان

تخفیف شهریه به تومان تعداد ساعت نام استاد نام درس
800000
20%
1000000
50
آقایان شیری- کامرانی
داخلی جراحی
1300000
20%
1640000
50
استاد واحدی
تکنولوژیهای جراحی
200000
20%
250000
10
استاد واحدی
بیهوشی و احیای قلبی ریوی
500000
20%
630000
30
خانم دکتر مرادی
آناتومي
1100000
20%
1380000
50
اسناد واحدی
اصول و عملکرد فرد اسکراب و سیار
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
3510000
190
درصورت ثبت نام درکل دروس10درصد تخفیف ویژه+مشاوره تحصیلی رایگان

Test cable channels Graduate Department of Health