مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
رشته کارشناسی ارشداتاق عمل
 

شهریه به تومان

تعداد ساعت نام استاد نام درس
900000
50
آقایان شیری- کامرانی
داخلی جراحی
1300000
50
استاد گلچینی
تکنولوژیهای جراحی
200000
10
استاد گلچینی
بیهوشی و احیای قلبی ریوی
500000
30
خانم دکتر مرادی
آناتومي
1100000
50
استاد گلچینی
اصول و عملکرد فرد اسکراب و سیار
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
3600000
190
درصورت ثبت نام درکل دروس10درصد تخفیف ویژه+مشاوره تحصیلی رایگان

Test cable channels Graduate Department of Health