مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارشناسی ارشد پدافند غیرعامل در نظام سلامت
 

شهریه به تومان

تعداد ساعت نام استاد نام درس
1300000 100 + 20 ساعت نکته و تست دکتر جعفرنژاد بیوشیمی
1000000 50 دکتر نورآبادی زیست شناسی عمومی
700000 30 دکتر خدامرادی روانشناسی عمومی
800000 30 دکتر رحیمی بهداشت عمومی
900000 50 دکتر زابلی مدیریت سلامت
700000 30 دکتر رستمی پرتو شناسی
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
4860000
310
درصورت ثبت نام درکل دروس10درصد تخفیف ویژه+مشاوره تحصیلی رایگان

Test cable channels Graduate Department of Health