منابع آزمون کارشناسی ارشد پدافند غیرعامل در نظام
 
قیمت بسته به تومان
نام درس
850000
بیوشیمی
زیست شناسی عمومی
روانشناسی عمومی
بهداشت عمومی
مدیریت سلامت
پرتو شناسی
زبان عمومی
   
 
 
Test cable channels Graduate Department of Health