مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
منابع آزمون کارشناسی ارشد پدافند غیرعامل در نظام
 
 
پدافند غیرعامل در نظام سلامت
 
منابع آزمون ارشد پدافند غیرعامل در نظام سلامت
مشخصات بسته آموزشی
 
 
قیمت بسته به تومان
نام درس
700000
بیوشیمی
زیست شناسی عمومی
روانشناسی عمومی
بهداشت عمومی
مدیریت سلامت
پرتو شناسی
زبان عمومی
   
 
 
Test cable channels Graduate Department of Health