مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
رشته کارشناسی ارشد تکنولوژی گردش خون
راهنمای شرکت درآزمونهای کشوری
 
تکنولوژی گردش خون
 

زمان پاسخ گویی:160 دقیقه تعدادکل سولات:160 53:تعدادشرکت کننده درآزمون سال پیش تکنولوژی گردش خون
نام منابع استفاده شده درآزمون
تعدادسئوالات
نام طراحان سئوال
عناوین دروس
برونر 60 استاد پورعلی پرستاری بیماریهای داخلی و جراحی
پل پیتز براون 15 استاد منتظر ابدی فیزیک پزشکی
stryer 15 استاد شیرعلی بیوشیمی
گایتون 15 استاد نورآبادی فیزیولوژی
کاتزونگ 15 استاد پاکدل فارماکولوژی

 

سرفصل آزمون هاي كارشناسي ارشد تکنولوژی گردش خون (پرفیوژن)  سال 98-97 

فارماکولوژی :اصول پایه فارماکولوژی- مقدمه ای بر فارماکولوژی اتونومیک- داروهای فعال کننده گیرنده های کولی نرژیک و داروهای مهار کننده کولین استراز-بلوک کننده های گیرنده کولی نرژیک و رژنره کننده های کولین استراز

داخلی جراحی:آب و الکترولیت-کبد-غدد-مجاری صفراوی و دیابت-گوارش
بیوشیمی(اختیاری):آب و PH -اسیدهای آمینه و پپتیدها-ساختمان و عملکرد پروتئین ها-آنزیم ها-کربوهیدراتهای دارای اهمیت فیزیولوژیک-لیپیدهای دارای اهمیت فیزیولوژیک -غشاهای بیولوژیک-ویتامین ها

فیزیولوژی: فیزیولوژی سلول- گردش خون

زبان انگلیسی: آزمون جامع زبان انگلیسی

 

آزمون اول
97/9/30   

فارماکولوژی :داروهای مقلد سمپاتیک- بلوک کننده های گیرنده آدرنرژیک- داروهای مورد استفاده در هیپرتانسیون- داروهای مورد استفاده در درمان آنژین صدری

داخلی جراحی: قلب و عروق- CCU-خون-پوست و سوختگی- اتاق عمل
بیوشیمی(اختیاری):انرژی زیستی و زنجیره تنفسی-گلیکولیز و اکسیداسیون-چرخه اسید سیتریک-گلوکونئوژنزو کنترل قند خون-متابولیسم گلیکوژن-مسیر پنتوزفسفات و سایر مسیرهای متابولیسم هگزوزها-اکسیداسیون اسیدهای چرب-

فیزیولوژی : گوارش -دستگاه تنفس

زبان انگلیسی: آزمون جامع زبان انگلیسی

 

 

آزمون دوم
97/10/28

 

فارماکولوژی :داروهای مورد استفاده در نارسایی احتقانی قلب-داروهای ضدآریتمی- دیورتیکها- داروهای ضدتشنج

داخلیجراحی: تنفس- ICU- کلیه و مجاری ادراری-تولید مثل و بیماریهای پستان - مفاهیم- سرطان
بیوشیمی(اختیاری)بیوسنتز اسیدهای چرب و ایکوزانوئیدها- متابولیسم آسیل گلیسرول ها واسفنگولیپیدها- سنتز، انتقال و دفع کلسترول- انتقال و ذخیره لیپیدها-هورمون ها-بیوسنتز اسیدهای آمینه-کاتابولیسم پروتئین ها و اسیدهای آمینه-تبدیل اسیدهای آمینه به محصولات خاص-

فیزیولوژی :کلیه ها و مایعات بدن، -غدد درون ریز و تولید مثل

زبان انگلیسی: آزمون جامع زبان انگلیسی

 

آزمون سوم
97/11/26

فارماکولوژی :بی هوش کننده های عمومی- بی حس کننده های موضعی- داروهای مورد استفاده در اختلالات انعقادی

داخلی – جراحی:مغز و اعصاب- چشم و گوش-ارتوپدی -ایمونولوژی و ایدز- بیماریهای عفونی
بیوشیمی(اختیاری):متابولیسم نوکلئوتیدهای پورین و پیریمیدین-پورفیرین ها و رنگدانه های صفراوی-نوکلئوتیدها-ژنتیک مولکولی-همانند سازی و ترمیم DNA -سنتز و پردازش RNA -پروتئین سازی و رمز ژنتیک-تنظیم بیان ژن

فیزیولوژی : دستگاه عصبی

زبان انگلیسی: آزمون جامع زبان انگلیسی

 

 

آزمون چهارم
97/12/24  

توجه: منظور از درس اختیاری این است که با توجه به کم اهمیت تر بودن این درس در آزمون این رشته، مطالعه و پاسخ به سؤالات این درس در چهار
مرحله اول آزمون های آزمایشی مؤسسه به صورت اختیاری می باشد و نمره مثبت یا منفی آن در کارنامه داوطلب در نظر گرفته نمی شود
سؤالات درس فوق فقط در آزمون های جامع دارای امتیاز مثبت و منفی می باشد

 

شماره آزمون

تاريخ برگزاري

مباحث آزمون   

1

97/09/30

25% اول مباحث درسي

 

 

 

 

2

97/10/28

25% دوم مباحث درسي

 

 

 

 

3

97/11/26

25% سوم مباحث درسي

 

 

 

 

4

97/12/24

25% چهارم مباحث درسي

 

 

 

 

5

98/01/23

آزمون جامع اول (كل مباحث درسي)

 

 

 

 

6

98/02/13

آزمون جامع دوم (كل مباحث درسي)

 

 

 

 

7

98/03/03

آزمون جامع سوم (كل مباحث درسي)

 

 

 

 

8

98/03/24

آزمون جامع چهارم (كل مباحث درسي)

 

 

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health