انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
رشته کارشناسی ارشد تکنولوژی گردش خون
راهنمای شرکت درآزمونهای کشوری
 
تکنولوژی گردش خون
 

زمان پاسخ گویی:160 دقیقه تعدادکل سولات:160 53:تعدادشرکت کننده درآزمون سال پیش تکنولوژی گردش خون
نام منابع استفاده شده درآزمون
تعدادسئوالات
نام طراحان سئوال
عناوین دروس
برونر 60 استاد پورعلی پرستاری بیماریهای داخلی و جراحی
پل پیتز براون 15 استاد منتظر ابدی فیزیک پزشکی
stryer 15 دکتر جعفرنژاد بیوشیمی
گایتون 15 استاد نورآبادی فیزیولوژی
کاتزونگ 15 استاد پاکدل فارماکولوژی

 

سرفصل آزمون هاي كارشناسي ارشد تکنولوژی گردش خون (پرفیوژن)  سال 96-95 

فارماکولوژی : اصول پایه فارماکولوژی/ مقدمه ای بر فارماکولوژی اتونومیک/داروهای  فعال کننده گیرنده های کولی نرژیک و داروهای مهارکننده کولین استراز/بلوک کننده های گیرنده کولی نرژیک و رژنره کننده های کولین استراز/داروهای مقلد سمپاتیک/بلوک کننده های گیرنده آدرنرژیک / داروهای مورد استفاده در هیپرتانسیون/داروهای مورد استفاده در نارسایی احتقانی قلب/ داروهای ضد آریتمی / دیورتیک ها/ هیستامین، سروتونین ، آلکالوئیدهای ارگوت/ پپتیدهای وازواکتیو/ایکوزانوئیدها
داخلی جراحی: تنفس – قلب و عروق – اعصاب –CCU – ICU
بیوشیمی:سلول- آب، تعادل اسید و باز و تنظیم pH خون و الکترولیت ها- ساختمان اسیدآمینه ها- ساختمان پروتئین- پروتئین های رشته ای - هموگلوبین و میوگلوبین- پروتئین های پلاسما

فیزیک پزشکی: حرکت، نیرو، شاره ها و فشار، کاربردهای زیست شناختی و پزشکی، ایمنی الکتریکی، الکتریسیته حیات (بیوالکتریسیته)


فیزیولوژی: فیزیولوژی سلول- قلب و عروق

زبان عمومی

 

 

آزمون اول
95/8/28   

فارماکولوژی :نیتریک اسید ، آزاد کننده ها و مهار کننده های آن / داروهای مورد استفاده در آسم / مقدمه ای بر فارماکولوژی CNS / داروهای آرام بخش و خواب آور / الکل ها / داروهای ضد تشنج/ بی هوش کننده های عمومی / بی حس کننده های  موضعی / شل کننده های عضله اسکلتی/داروهای  مورد استفاده در اختلالات حرکتی / داروهای آنتی سایکوتیک و لیتیوم/ داروهای ضد افسردگی / ضدر دردهای اپیوئیدی و آنتاگونیست های آنها / داروهای مورد سوء مصرف
داخلی جراحی: گوارش – كبد و مجاري صفراوي – ارتوپدي – كليه و مجاري ادراري – آب و الكتروليت
بیوشیمی:آنزیم- ویتامین و کوآنزیم ها- ساختمان کربوهیدرات- ساختمان لیپیدها- ساختمان غشاهای بیولوژیک
فیزیک پزشکی:

تابش الکترومغناطیسی، ماهیت نور و ساز و کار تولید آن، نور مرئی و کاربردهای آن در پزشکی، کاربرد رادیوایزوتوپها در پزشکی، اصول رادیوبیولوژی و حفاظت در برابر پرتوها، اصول رادیوبیولوژی


فیزیولوژی : فیزیولوژی عصب- خون

زبان عمومی

 

 

آزمون دوم
95/9/19

 

فارماکولوژی :داروهای مورد استفاده  در آنمی ها و فاکتورهای رشد هماتوپوئتیک/ داروهای مورد استفاده در اختلالات انعقادی / داروهای مورد استفاده در درمان هیپرلیپیدمی/ داروهای ضد التهابی غیر استروئیدی، استامینوفن / داروهای مورد استفاده در آرتریت روماتوئید و نقرس / هورمون های هیپوتالاموسی و هیپوفیزی / داروهای  مورد استفاده در بیماری های تیروئید/کورتیکواستروئیدها و آنتاگونیست های آنها / هورمون های گنادی و مهار کننده های آنها / هورمون های پانکراس و داروهای ضد دیابت و گلوکاگون /  داروهای مؤثر بر هموستاز مواد معدنی استخوان / آنتی بیوتیک های بتالاکتام و سایر مهار کننده های سنتز دیواره سلولی / کلرامفنیکل، تتراسیکلین ها ، ماکرولیدها، کلیندامایین، لینزولید،استرپتوگرامین/آمینوگلیکوزیدها/سولفونامیدها ، تری متوپریم، فلوئوروکینولون ها
داخلیجراحی: بيماريهاي عفوني – ايمونولوژي – خون – غدد –ديابت– بيماريهاي زنان
بیوشیمی:بیوانرژتیک و زنجیره تنفسی- متابولیسم کربوهیدرات - متابولیسم لیپیدها
فیزیک پزشکی:

مبانی فیزیک پرتودرمانی، مبانی فیزیکی صوت و فراصوت و کاربرد آنها در پزشکی، مبانی فیزیکی، فیزیک گوش و شنوایی سنجی،امواج فراصوتی(اولتراسوند)، فیزیک دیدگانی و بینایی سنجی

فیزیولوژی :فیزیولوژی کلیه- اسید و باز- تنفس

زبان

 

آزمون سوم
95/10/17

فارماکولوژی :داروهای ضد مایکوباکتریوم / داروهای ضد قارچ/ شیمی درمانی و پیشگیری ضد ویروسی / داروهای متفرقه ضد میکروبی و آنتی سپتیک های ادراری / استفاده بالینی از داروهای ضد میکروبی / اصول شیمی درمانی انگل / داروهای ضد پروتوزوآ/ داروهای ضد کرم/ شیمی درمانی سرطان / ایمونوفارماکولوژی / سم شناسی / داروهای مورد استفاده در اختلالات گوارشی / داروهای گیاهی و مکمل های غذایی / تداخلات دارویی
داخلی جراحی: مفاهيم – پوست و سوختگي –ENT و چشم – اتاق عمل – سرطان
بیوشیمی:متابولیسم اسیدآمینه ها- متابولیسم نوکلئوتیدها و پورفیرین- هورمون ها و انتقال پیام- بیولوژی مولکولی( ساختمان DND و RNA ، همانندسازی، رونویسی، ترجمه و تنظیم بیان ژن ها)
فیزیک پزشکی:شناسائی عدسی ها، سیستم آستیگمات، ناهنجاریهای بینایی، دیدن ته چشم (آفتالموسکپی)، تیزبینی، اسکیاسکپی
فیزیولوژی : فیزیولوژی گوارش – غدد – تولید مثل

زبان عمومی

 

 

آزمون چهارم
95/11/15  


 

شماره آزمون

تاريخ برگزاري

مباحث آزمون   

1

95/08/28

25% اول مباحث درسي

 

 

 

 

2

95/09/19

25% دوم مباحث درسي

 

 

 

 

3

95/10/17

25% سوم مباحث درسي

 

 

 

 

4

95/11/15

25% چهارم مباحث درسي

 

 

 

 

5
96/01/18

آزمون جامع اول

 

 

 

 

6
96/02/08
آزمون جامع دوم

 

 

 

 

7
96/02/29
آزمون جامع سوم

 

 

 

 

8
96/03/19
آزمون جامع چهارم

 

 

 

 

 

 

   
Test cable channels Graduate Department of Health