مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
رشته کارشناسی ارشدفیزیک پزشکی
راهنمای شرکت درآزمونهای کشوری
 
فیزیک پزشکی
 

زمان پاسخ گویی:160 دقیقه تعدادکل سولات:150 تعدادشرکت کننده درآزمون سال پیش:495 نام رشته:فیزیک پزشکی
نام منابع استفاده شده درآزمون
تعدادسئوالات
نام طراحان سئوال
عناوین دروس
هالیدی
40
استاد شهیدزاده
فيزيك عمومی
-مایرهوف- اندرسون
30
استاد منتظرابدی
هسته ای و اتمی) فیزیک)
-گایتون
10
استاد نورآبادی
فیزیولوژِی
توماس ولوپی ولیت و هولد
20
استاد شهیدزاده
ریاضیات عمومی
رستمی ونیکروش ورضایی
10
استاد سلماسی
تشريح

 

سرفصل آزمون هاي كارشناسي ارشد فیزیک پزشکی  سال 98-97 

فیزیک عمومی :مكانيك
رياضي:بسط دو جمله ای – تابع – حد و پیوستگی و مجانب- اعداد مختلط- دنباله و سری

فیزیک هسته ای و اتمی: موج و ذره، تابش چرنکوف، ساختار اتم و مدارات اتمی، خواص ذره گونه امواج الکترومغناطیس(  برخورد فوتوالکتریک، کمپتون و تولید جفت)، تابش ترمزی و اختصاصی
زبان انگلیسی: آزمون جامع زبان انگلیسی

 

آزمون اول
97/9/30   

فیزیک عمومی :الكترومغناطیس
رياضي: مشتق - کاربرد مشتق - مختصات قطبی
فیزیک هسته ای و اتمی: خواص موج گونه امواج الکترومغناطیس(تذاخل، پراش)، تابش جسم سیاه، رفتار موج گونه ذرات( الکترون و تداخل دو شکاف، پراش الکترون، طول موج دوبروی، عدم قطعیت)، معادله شرودینگر، مدل­های اتمی

 

زبان انگلیسی: آزمون جامع زبان انگلیسی

 

آزمون دوم
97/10/28

 

فیزیک هسته ای و اتمی:خواص و ویژگی­های هسته، شیفت ایزوتروپی پرتوی ایکس، هسته­های آینه ای، محاسبات شعاع هسته، پراکندگی رادرفورد ، نیمه عمر واپاشی الفا، انرژی بستگی هسته، نیرو های هسته ای، مدلهای هسته ای و کلیه بحث های مربوط به آنها

فيزيولوژي (اختیاری)
فيزيك عمومي: صوت و ترمودینامیک
رياضي:هندسه تحلیلی – ماتریس و دستگاه خطی – توابع چند متغیره- رویه ها و حساب توابع برداری - حد و پیوستگی توابع چند متغیره-جبر برداری

  زبان انگلیسی: آزمون جامع زبان انگلیسی

 

آزمون سوم
97/11/26

فیزیک هسته ای و اتمی: واپاشی های رادیواکتیو، واپاشی های آلفازا، واپاشیهای بتازا، واپاشیهای گامازا

تشریح (اختیاری)
فيزيك:نور

رياضي:انتگرال- کاربردهای انتگرال-ماتریس

 زبان انگلیسی: آزمون جامع زبان انگلیسی

 

آزمون چهارم
97/12/24  

*** توجه: منظور از دروس اختیاری این است که با توجه به کم اهمیت تر بودن این دروس در آزمون این رشته، مطالعه و پاسخ به سؤالات این دروس در چهار
مرحله اول آزمون های آزمایشی مؤسسه به صورت اختیاری می باشد و نمره مثبت یا منفی آن در کارنامه داوطلب در نظر گرفته نمی شود.
سؤالات دروس فوق فقط در آزمون های جامع دارای امتیاز مثبت و منفی می باشد.

شماره آزمون

تاريخ برگزاري

مباحث آزمون   

1

97/09/30

25% اول مباحث درسي

 

 

 

 

2

97/10/28

25% دوم مباحث درسي

 

 

 

 

3

97/11/26

25% سوم مباحث درسي

 

 

 

 

4

97/12/24

25% چهارم مباحث درسي

 

 

 

 

5
98/01/23

آزمون جامع اول

 

 

 

 

6
98/02/13
آزمون جامع دوم

 

 

 

 

7
98/03/10
آزمون جامع سوم

 

 

 

 

8
98/03/31
آزمون جامع چهارم

 

 

 

 

 

 

   
Test cable channels Graduate Department of Health