مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارشناسی ارشدفیزیوتراپی ورزش
 
شهریه به تومان تعداد ساعت نام استاد نام درس
800000
20
خانم دکتر رحمانی
ارزشيابي واندازه گيري
800000
20
دکتر هاشمی
کینزیولوژی وبیومکانیک
500000
30
دکتر نورآبادی
فیزیولوژی ورزش
950000
100
دکتر نورآبادی
فیزیولوژی
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
2745000
170
درصورت ثبت نام درکل دروس10درصد تخفیف ویژه+مشاوره تحصیلی رایگان

Test cable channels Graduate Department of Health