انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارشناسی ارشدفیزیوتراپی ورزش 90
 
شهریه نهایی تخفیف شهریه به تومان تعداد ساعت نام استاد نام درس
800000
20%
1000000
20
خانم دکتر رحمانی
ارزشيابي واندازه گيري
800000
20%
1000000
20
دکتر هاشمی
کینزیولوژی وبیومکانیک
500000 20% 630000
30
دکتر نورآبادی
فیزیولوژی ورزش
680000
20%
850000
100
دكتر نور ابادي
فیزیولوژی
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
2502000
170
درصورت ثبت نام درکل دروس10درصد تخفیف ویژه+مشاوره تحصیلی رایگان

Test cable channels Graduate Department of Health