مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
"منابع آزمون کارشناسی ارشدفیزیوتراپی90
 
شهریه به تومان
تعداد ساعت
نام استاد
نام درس
400000
40
خانم دکتر آبسالان
فيزيوتراپي دربيماريها
200000
20
خانم دکتر آبسالان
ارزشيابي واندازه گيري
200000
20
آقای رضایی
اصول حرکت درماني
200000
20
آقای رضایی
ارتزپروتز
200000
20
دکتر عباس زاده
اناتومی و كينزيولوژي
200000
20
خانم دکتر آبسالان
الکتروتراپی
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 
اقساط پیش پرداخت با 10 درصد تخفیف کل شهریه تعداد ساعت
چهار فقره چک به مبلغ 200000 تومان
460000
1260000
1400000
140
         
Test cable channels Graduate Department of Health