مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
بسته های آموزشی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی کودک و نوجوان
 

قیمت بسته به تومان

نام درس
900000
روانشناسی رشد
روانشناسی مرضی-تحولی کودک و نوجوان
آزمونهای روانشناختی مرتبط با کودک و نوجوان
آمار و روش تحقیق
روانشناسی بالینی
نظریه های روان درمانی
اختلالات روانپزشکی کودک و نوجوان
  زبان عمومی
 
 
   
مشخصات بسته آموزشی
 
Test cable channels Graduate Department of Health