مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
رشته ارشد سلامت سالمندی
 
شهریه به تومان تعداد ساعت نام استاد نام درس
1100000
30
دکتر صفاری
جامعه شناسی پزشکی
700000
30
دکتر علیمرادی
روان شناسی و بهداشت روانی
300000
20
استاد انصاری
مبانی تغذیه
950000
100
دکتر نورآبادی
فیزیولوژی سالمندی
500000 20 دکتر زابلی روش تحقیق
800000 30 دکتر رحیمی بهداشت عمومی
800000
40
دکتر نوریان
آمار حیاتی
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
4635000 270
درصورت ثبت نام درکل دروس10درصد تخفیف ویژه+مشاوره تحصیلی رایگان

Test cable channels Graduate Department of Health