انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
رشته کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی

 

 

 

 

 

راهنمای شرکت درآزمونهای کشوری

 
علوم و صنایع غذایی
 

زمان پاسخ گویی:160 دقیقه تعدادکل سولات:160 تعدادشرکت کننده درآزمون سال پیش:124 نام رشته:علوم وصنایع غذایی
نام منابع استفاده شده درآزمون
تعدادسئوالات
نام طراحان سئوال
عناوین دروس
فریزر،آدامز،مادرن
24
استاد عباسی کیا
میکروب شناسی موادغذای
دکترفاطمی
36
استاد زرگران
کنترل کیفی موادغذای
دکترفاطمی،دکترپروانه
24
استاد عباس زاده
شيمي مواد غذايي
hui,wiley pub,smith,aspen pub,technomic pub,vander poel-8صنعت مختلف غذایی
36
استاد عباسی کیا
تکنولوژی مواد غذايي

 

سرفصل آزمون هاي كارشناسي ارشد مهندسی علوم و صنایع غذایی سال97-96 

شیمی مواد غذایی: آب-لیپیدها-پروتئین‌ها
میکروبیولوژی مواد غذایی:  تاریخچه و اهمیت و طبقه بندی میکرو ارگانیسم ها-عوامل خارجی و داخلی مواد غذایی موثر بر رشد میکروبی
تکنولوژی مواد غذایی: اصول نگهداری مواد غذایی-اصول کنسروسازی
کنترل کیفی مواد غذایی: کلیات-عوامل مؤثر بر کیفیت مواد غذایی-مراحل اصلی در کنترل کیفیت مواد غذایی- نمودار های کنترل کیفی مواد غذایی
زبان انگلیسی

 

آزمون اول
96/8/26   

شیمی مواد غذایی:کربوهیدرات‌ها-مواد معدنی-رنگ‌ها
میکروبیولوژی مواد غذایی: روش های کشت میکروبی میکروسکوپی و نمونه برداری- فساد میکروبی غذا
تکنولوژی مواد غذایی: شیر-گوشت
کنترل کیفی مواد غذایی: کنترل کیفیت آماری-بازرسی مواد غذایی- استانداردهای مواد غذایی
زبان انگلیسی

 

آزمون دوم
96/10/08

 

شیمی مواد غذایی:طعم-ویتامین‌ها-ویتامین‌های محلول در آب
میکروبیولوژی مواد غذایی: نگهداری مواد غذایی
تکنولوژی مواد غذایی: دانه های روغنی و روغن های خوراکی-غلات
کنترل کیفی مواد غذایی:  تقلب در مواد غذایی-سیستم های HACCP-اصول استاندارد و ممیزی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت مواد غذایی / استاندارد ایزو 22000
زبان انگلیسی

 

آزمون سوم
96/11/13

شیمی مواد غذایی:آنزیم-افزودنی‌ها
میکروبیولوژی مواد غذایی: میکروب های بیماریزای مواد غذایی
تکنولوژی مواد غذایی: چغندرقند و ترکیبات شیمیایی آن - کنسرو
کنترل کیفی مواد غذایی:  عیب‌یابی و حل مشکلات در صنایع غذایی-سیستم‌های کنترل خودکار در صنایع غذایی- سازمان دهی واحد کنترل کیفیت
زبان انگلیسی

 

آزمون چهارم
96/12/18  

 

شماره آزمون

تاريخ برگزاري

مباحث آزمون   

1

96/08/26

25% اول مباحث درسي

 

 

 

 

2

96/10/08

25% دوم مباحث درسي

 

 

 

 

3

96/11/13

25% سوم مباحث درسي

 

 

 

 

4

96/12/18

25% چهارم مباحث درسي

 

 

 

 

5
97/01/17

آزمون جامع اول

 

 

 

 

6
97/02/14
آزمون جامع دوم

 

 

 

 

7
97/03/11
آزمون جامع سوم

 

 

 

 

8
97/04/01
آزمون جامع چهارم

 

 

 

 

 

 

   
Test cable channels Graduate Department of Health