مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
رشته کارشناسی ارشد سایبرنتیک پزشکی
 
 
سایبرنتیک پزشکی
 
 
شرایط دوره حضوری
 
 

شهریه به تومان

تعداد ساعت

نام استاد

نام درس
900000 80 خانم دکتر مرادی آناتومی
850000 100 دکتر نورآبادی فیزیولوژی
600000 60 استاد شهید زاده ریاضیات
600000 30 دکتر رستمی فیزیک پزشکی و مهندسی پزشکی
850000 60 مهندس علیزاده برنامه نویسی کامپیوتر
650000 30 خانم دکتر اصلانی فناوری اطلاعات سلامت
750000 40 دکتر شنبه زاده سیستمهای اطلاع رسانی
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
4680000
400
درصورت ثبت نام درکل دروس10درصد تخفیف ویژه+مشاوره تحصیلی رایگان

Test cable channels Graduate Department of Health