مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
رشته کارشناسی ارشد سایبرنتیک پزشکی
 
 
سایبرنتیک پزشکی
 
 
شرایط دوره حضوری
 
 

شهریه به تومان

تعداد ساعت

نام استاد

نام درس
1200000 80 خانم دکتر مرادی آناتومی
950000 100 دکتر نورآبادی فیزیولوژی
900000 60 استاد شهید زاده ریاضیات
600000 30 دکتر رستمی فیزیک پزشکی و مهندسی پزشکی
1500000 60 مهندس علیزاده برنامه نویسی کامپیوتر
800000 30 خانم دکتر اصلانی فناوری اطلاعات سلامت
1000000 40 دکتر اصلانی سیستمهای اطلاع رسانی
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
6255000
400
درصورت ثبت نام درکل دروس10درصد تخفیف ویژه+مشاوره تحصیلی رایگان

Test cable channels Graduate Department of Health