مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
.: رشته کارشناسی ارشد شنوایی سنجی
 
شهریه به تومان تعداد ساعت نام استاد نام درس
360000
60
دکتر شعبانی
120000
20
دکتر شعبانی
شنوايي شناسي توانبخشي
240000
40
دکتر شعبانی
آناتومي و فيزيولوژي شنوايي و تعادل
120000
20
دکتر شعبانی
شنوايي شناسي اطفال
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 
اقساط پیش پرداخت با 10 درصد تخفیف کل شهریه تعداد ساعت
چهار فقره چک به مبلغ 100000 تومان
346000
756000
840000
140
         
Test cable channels Graduate Department of Health