مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
.: رشته کارشناسی ارشد شنوایی سنجی
 

شهریه به تومان

تعداد ساعت نام استاد نام درس
1000000
60
دکتر شعبانی
شنوايي شناسي تشخيص
650000
20
دکتر شعبانی
شنوايي شناسي توانبخشي
800000
40
دکتر شعبانی
آناتومي و فيزيولوژي شنوايي و تعادل
650000
20
دکتر شعبانی
شنوايي شناسي اطفال
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
2790000
140
درصورت ثبت نام درکل دروس10درصد تخفیف ویژه+مشاوره تحصیلی رایگان
برنامه كلاسهاي حضوري

Test cable channels Graduate Department of Health