.: بسته های آموزشی کارشناسی ارشد شیمی دارویی :.
 
   
درباره رشته شیمی دارویی
مشخصات بسته آموزشی
 
   
قیمت بسته به تومان
نام درس
800000
شيمي آلي
 
زیست شناسی عمومی
 
شیمی تجزیه  
بيوشيمي
 
زبان عمومی  
   
   
 
 
 
Test cable channels Graduate Department of Health