انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
.: بسته های آموزشی کارشناسی ارشد شیمی دارویی :.
 
   
درباره رشته شیمی دارویی
مشخصات بسته آموزشی
 
   
قیمت بسته به تومان
نام درس
700000
 
زیست شناسی عمومی
 
شیمی تجزیه  
 
زبان عمومی  
   
   
 
 
 
Test cable channels Graduate Department of Health