مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
منابع آزمون کارشناسی ارشد سایبرنتیک پزشکی
 
 
سایبرنتیک پزشکی
 
منابع آزمون کارشناسی ارشد سایبرنتیک پزشکی
مشخصات بسته آموزشی
 
 
قیمت بسته به تومان
نام درس
850000
آناتومی
فیزیولوژی
ریاضیات
فیزیک پزشکی و مهندسی پزشکی
کامپیوتر و برنامه نویسی
فناوری اطلاعات سلامت
سیستم های اطلاع رسانی
  زبان عمومی
 
 
Test cable channels Graduate Department of Health