مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
.: بسته های آموزشی کارشناسی ارشد تغذیه بالینی :.
 
قیمت بسته به تومان
نام درس ودانلود نمونه جزوات
850000
رژیم درمانی
 
مبانی تغذیه
 
فیزیولوژی
 
بیوشیمی
 
 
زبان عمومی
 
   
 
 
Test cable channels Graduate Department of Health