انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
رشته کارشناسی ارشدعلوم تغذیه
راهنمای شرکت درآزمونهای کشوری
 
علوم تغذیه
 

زمان پاسخ گویی:160 دقیقه تعدادکل سولات:160 تعدادشرکت کننده درآزمون سال پیش:631 نام رشته:علوم تغذیه
نام منابع استفاده شده درآزمون
تعدادسئوالات
نام طراحان سئوال
عناوین دروس

modern2008,krasuse 2012

60
استاد محمدپور
تغذيه
گایتون
30
استاد نورآبادی
فیزیولوژی
lehninger,devlin
30
استاد شیرعلی
بیوشیمی

سرفصل آزمون هاي كارشناسي ارشد علوم تغذیه سال 97-96 

تغذيه : هضم و جذب – درشت مغذي ها – انرژي – ويتامين هاي محلول در آب و محلول در چربي-  رژيم درماني دستگاه گوارش فوقاني و تحتاني-
فيزيولوژي: فیزیولوژی سلول- قلب و عروق
بيوشيمي : آب و الکترولیت ها، اسید و باز( اختلالات، تنفس و هموگلوبین، یونها و ...)، ساختمان اسید آمینه و پپتید و پروتئین(از جمله پروتئینهای پلاسما و مباحث بالینی)، آنزیم4( مفاهیم، کینتیک و کاربرد بالینی آنزیمها)، ویتامین ها و کوآنزیم ها
زبان عمومی

 

آزمون اول
96/08/26   

تغذیه : املاح – رژيم درماني در بيماري هاي (آلرژي– ايدز- ديابت – بيماري هاي قلبي – عروقي – پرفشاري خون – نارسايي احتقاني قلب)
فيزيولوژي: فیزیولوژی عصب، عضله - گردش خون
بيوشيمي : ساختمان کربوهیدرات، ساختمان لیپید و انتقال و ذخیره لیپیدها، غشاهای زیستی و انتقالات، ژنتیک مولکولی و ساختمان نوکلئوتیدها، متابولیسم هم و پورفیرین ها و نمک صفراوی
زبان عمومی

 

آزمون دوم
96/09/24

تغذیه :كبد- پانكراس – صفرا- تغذيه در دورانهاي مختلف زندگي – حمايت تغذيه روده اي – وريدي- رژيم درماني در بيماري هاي (سرطان – كليوي – دستگاه تنفسي – روماتيسمي) و تغذيه ورزشكاران و تنظيم وزن
فيزيولوژي: فیزیولوژی کلیه- تنفس
بيوشيمي : بیوانرژتیک و زنجیره تنفسی، متابولیسم کربوهیدرات، متابولیسم لیپید، هورمون
زبان عمومی

 

آزمون سوم
96/10/22

تغذیه : اطلاعات رژيمي و باليني – اطلاعات آزمايشگاهي- تغذيه جامعه نگر (تغذيه در جامعه – مشاوره براي تغيير – پزشكي تكميلي و گياه درماني – تشخيص و مداخلات تغذيه اي – رهنمودهاي برنامه ريزي رژيمي) – نوتريوژنوميكس – رژيم درماني  در بيماري هاي (آنمي – اختلالات غذا خوردن – اختلالات عصبي – اختلالات رواني-اختلالات تیروئیدی – ناتواني هاي تكاملي مادرزادي – اختلالات متابوليك – نوزادان با وزن تولد كم – استرس متابوليك) – تداخلات دارو و غذا – تغذيه و سلامت دهان و دندان – تغذيه و سلامت استخوان -التهاب
فيزيولوژي: فیزیولوژی گوارش – غدد – تولید مثل
بيوشيمي :متابولیسم اسید آمینه، متابولیسم نوکلئوتید، همانند سازی و ترمیم، رونویسی و پردازش، ترجمه و pro سازی و تنظیم بیان ژن
زبان عمومی

 

آزمون چهارم
96/11/20  

 

شماره آزمون

تاريخ برگزاري

مباحث آزمون   

1

96/08/26

25% اول مباحث درسي

 

 

 

 

2

96/09/24

25% دوم مباحث درسي

 

 

 

 

3

96/10/22

25% سوم مباحث درسي

 

 

 

 

4

96/11/20

25% چهارم مباحث درسي

 

 

 

 

5

96/12/18

آزمون جامع اول (كل مباحث درسي)

 

 

 

 

6

97/01/31

آزمون جامع دوم (كل مباحث درسي)

 

 

 

 

7

97/02/28

آزمون جامع سوم (كل مباحث درسي)

 

 

 

 

8

97/03/25

آزمون جامع چهارم (كل مباحث درسي)

 

 

 

 

 

   

Test cable channels Graduate Department of Health