انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارشناسی ارشد بهره برداری از تاسیسات بهداشتی
 
   
منابع آزمون کارشناسی ارشد بهره برداری از تاسیسات شهری
مشخصات بسته آموزشی
 
 
قیمت بسته به تومان
نام درس
700000
   
مواد زائد جامد
 
شیمی و میکروب شناسی محیط  
       
كليات بهداشت محيط
 
انتقال و توزیع آب و جمع آوری فاضلاب  
تصفیه آب و فاضلاب  
مبانی مدیریت  
مبانی مکانیک سیالات و هیدرولیک
 
 
   
 
 
Test cable channels Graduate Department of Health