مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
.:"منابع آزمون کارشناسی ارشد - تصویر برداری پزشکی :.
 
قیمت بسته به تومان
نام درس ودانلود نمونه جزوات
700000
 
 
فیزیک پرتوها  
تکنیک های تصویربرداری پزشکی  
 
ریاضیات عمومی
 
  آناتومی  
   
   
 
Test cable channels Graduate Department of Health