مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
.:"منابع آزمون کارشناسی ارشد - تصویر برداری پزشکی :.
 
قیمت بسته به تومان
نام درس ودانلود نمونه جزوات
900000
فيزيك عمومی
 
(هسته ای و اتمی) فیزیک
 
فیزیک پرتوها  
تکنیک های تصویربرداری پزشکی  
فیزیولوژِی
 
ریاضیات عمومی
 
  آناتومی  
 
زبان عمومی
 
   
 
Test cable channels Graduate Department of Health