.:"منابع آزمون کارشناسی ارشد - تصویر برداری پزشکی :.
 
قیمت بسته به تومان
نام درس ودانلود نمونه جزوات
900000
فيزيك عمومی
 
(هسته ای و اتمی) فیزیک
 
فیزیک پرتوها  
تکنیک های تصویربرداری پزشکی  
فیزیولوژِی
 
ریاضیات عمومی
 
  آناتومی  
 
زبان عمومی
 
   
 
Test cable channels Graduate Department of Health