انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
رشته کارشناسی تصویربرداری پزشکی
 
شهریه نهایی تخفیف شهریه به تومان تعداد ساعت نام استاد نام درس
600000
20%
750000
60
استاد شهید زاده
فيزيك عمومی
500000 20% 630000 30 دکتر رستمی فیزیک پرتوها
700000 20% 880000 30 دکتر رستمی تکنیک های تصویربرداری پزشکی
550000
20%
690000
50
دکتر رستمی
(هسته ای و اتمی) فیزیک
680000
20%
850000
100
دكتر نور ابادي
فیزیولوژِی
600000
20%
750000
60
استاد شهید زاده
ریاضیات عمومی
500000
20%
630000
30
خانم دکتر مرادی
آناتومی
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
3717000
360
درصورت ثبت نام درکل دروس10درصد تخفیف ویژه+مشاوره تحصیلی رایگان

Test cable channels Graduate Department of Health