مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
رشته کارشناسی تصویربرداری پزشکی
 
شهریه نهایی تعداد ساعت نام استاد نام درس
950000
70
استاد شهید زاده
فيزيك عمومی
700000 30 دکتر رستمی فیزیک پرتوها
900000 30 دکتر رستمی تکنیک های تصویربرداری پزشکی
800000
50
دکتر رستمی
(هسته ای و اتمی) فیزیک
950000
100
دكتر نور آبادی
فیزیولوژِی
900000
60
استاد شهید زاده
ریاضیات عمومی
600000
30
خانم دکتر مرادی
آناتومی
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
5220000
370
درصورت ثبت نام درکل دروس10درصد تخفیف ویژه+مشاوره تحصیلی رایگان

Test cable channels Graduate Department of Health