مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
رشته کارشناسی تصویربرداری پزشکی
 
شهریه نهایی تعداد ساعت نام استاد نام درس
600000
60
استاد شهید زاده
فيزيك عمومی
500000 30 دکتر رستمی فیزیک پرتوها
700000 30 دکتر رستمی تکنیک های تصویربرداری پزشکی
650000
50
دکتر رستمی
(هسته ای و اتمی) فیزیک
850000
100
دكتر نور ابادي
فیزیولوژِی
600000
60
استاد شهید زاده
ریاضیات عمومی
500000
30
خانم دکتر مرادی
آناتومی
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
3960000
360
درصورت ثبت نام درکل دروس10درصد تخفیف ویژه+مشاوره تحصیلی رایگان

Test cable channels Graduate Department of Health