مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
رشته کارشناسی ارشد تکنولوژی تکنولوژی آموزش پزشکی
 
شهریه به تومان
تعداد ساعت
نام استاد
نام درس
1000000 50 خانم دکتر نصرتی
مبانی تکنولوژی آموزش پزشکی
1000000 50 خانم دکتر نصرتی مبانی تکنولوژی آموزشی
550000 50 دکتر زابلی
مدیریت آموزشی
800000 45 دکتر نوریان
آمار
400000 15 دکتر نوریان روش تحقیق
900000 60 مهندس علیزاده
مبانی کامپیوتر
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
4185000
270
درصورت ثبت نام درکل دروس10درصد تخفیف ویژه+مشاوره تحصیلی رایگان

Test cable channels Graduate Department of Health