مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
رشته کارشناسی ارشد تکنولوژی تکنولوژی آموزش پزشکی
 
شهریه به تومان
تعداد ساعت
نام استاد
نام درس
1200000 50 خانم دکتر نصرتی
مبانی تکنولوژی آموزش پزشکی
1200000 50 خانم دکتر نصرتی مبانی تکنولوژی آموزشی
900000 50 دکتر زابلی
مدیریت آموزشی
800000 40 دکتر نوریان
آمار
500000 15 دکتر زابلی روش تحقیق
1500000 60 مهندس علیزاده
مبانی کامپیوتر
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
5490000
265
درصورت ثبت نام درکل دروس10درصد تخفیف ویژه+مشاوره تحصیلی رایگان

Test cable channels Graduate Department of Health