مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
.:منابع آزمون کارشناسی ارشد پرستاری مراقبتهای ویژه :.
 
قیمت بسته به تومان
نام درس ودانلود نمونه جزوات
داخلی جراحی
 
کودکان
 
850000 بهداشت جامعه  
  روان  
بهداشت مادران و نوزادان
 
 
زبان عمومی
 
   
 
Test cable channels Graduate Department of Health