مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
رشته کارشناسی ارشد ژورنالیسم پزشکی
 

شهریه نهایی به تومان

تعداد ساعت نام استاد نام درس
1200000
40
دکتر رحیمی
اصول اپيدميولوژي
800000
40
دکتر نوریان
آمار
800000 30 مهندس علیزاده دانش پایه رایانه
800000 30 دکتر اسماعیلی نگارش و مقاله نویسی به زبان های فارسی و انگلیسی
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
3240000
155
درصورت ثبت نام درکل دروس10درصد تخفیف ویژه+مشاوره تحصیلی رایگان

Test cable channels Graduate Department of Health