مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
.:منابع آزمون کارشناسی ارشد ژورنالیسم پزشکی :.
 
قیمت بسته به تومان
نام درس ودانلود نمونه جزوات
اصول ژورنالیسم پزشکی
 
آمار
 
800000
دانش پایه رایانه
 
نگارش و مقاله نویسی به زبان های فارسی و انگلیسی
 
 
زبان عمومی
 
   
 
 
Test cable channels Graduate Department of Health