انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
رشته کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی
 
شهریه نهایی تخفیف شهریه به تومان تعداد ساعت نام استاد نام درس
890000
20%
1120000

100 + 20 ساعت نکته و تست

دکتر جعفر نژاد
بیوشیمی
450000
20%
565000

50+20

دکتر بهرامی
ژنتیک پایه
350000 20% 440000

50

دکتر اسماعیلی
میکروب شناسی پایه
490000
20%
613000
20
دکتر راهوار
بیوفیزیک
370000
20%
465000
60
دکتر فهانیک
مجموعه زیست شناسی گیاهی - جانوری - اکولوژی-تکامل-میکروبیولوژی
500000
20%
630000
30
دکتر اسماعیلی
مجموعه (قارچ، ویروس، ایمنی)
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
2745000
350
درصورت ثبت نام درکل دروس10درصد تخفیف ویژه+مشاوره تحصیلی رایگان

Test cable channels Graduate Department of Health