مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
رشته کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی
 
شهریه به تومان تعداد ساعت نام استاد نام درس
1300000

100 + 20 ساعت نکته و تست

دکتر جعفر نژاد
بیوشیمی
1000000

100

دکتر فراهانی
ژنتیک
500000

50

دکتر اسماعیلی
میکروب شناسی پایه
600000
30
دکتر رمضانی
بیوفیزیک
370000
60
دکتر فهانیک
مجموعه زیست شناسی گیاهی - جانوری - اکولوژی-تکامل-میکروبیولوژی
600000
30
دکتر اسماعیلی
مجموعه (قارچ، ویروس، ایمنی)
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
3933000
390
درصورت ثبت نام درکل دروس10درصد تخفیف ویژه+مشاوره تحصیلی رایگان

Test cable channels Graduate Department of Health