انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
.: رشته کارشناسی ارشد بیوشیمی
 
شهریه نهایی تخفیف شهریه به تومان تعداد ساعت نام استاد نام درس
690000
20%
865000

100

دکتر جعفر نژاد
بیولوژی سلولی و مولکولی
890000
20%
1120000

100 + 20 ساعت نکته و تست

دکتر جعفر نژاد
بیوشیمی
450000
20%
565000

50+20

دکتر بهرامی
ژنتیک پایه
350000
20%
440000

50

دکتر اسماعیلی
میکروب شناسی پایه
490000 20% 613000
45
دکتر راهوار
بیوفیزیک
370000
20%
465000
60
دکتر فهانیک
مجموعه زیست شناسی گیاهی - جانوری - اکولوژی-تکامل-میکروبیولوژی
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
2916000
445
درصورت ثبت نام درکل دروس10درصد تخفیف ویژه+مشاوره تحصیلی رایگان

Test cable channels Graduate Department of Health